Március 15. - Széchenyi-díjak - ÉLETRAJZOK (4. rész)

IT/Tudomány, 2023.03.14

SOLYMOSI-TARI Emőke Szabolcsi Bence-díjas zenetörténész 1961. december 9-én született Budapesten.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola (ma: Egyetem) Tanárképző Intézetében zongoraszakon 1983-ban, a Zeneakadémia zenetudományi szakán 1989-ben zeneirodalom-ismeret tanári, 2002-ben muzikológusi diplomát szerzett. 1996-1997-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Karán kulturális menedzser szakon tanult. 2013-ban szerzett doktori fokozatot (PhD). 2014 óta a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) levelező, 2017 óta rendes tagja, az MMA Művészetelméleti tagozatának vezetője.

1995 és 2017 között a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskolában tanított. 2001 óta oktat a Zeneakadémián, 2021 óta a zenetudományi tanszék egyetemi docenseként.

Fő kutatási területe Lajtha László zeneszerzői munkássága, akiről magyarul és angolul is jelentek meg tanulmányai és cikkei, itthon és külföldön tartott előadásokat. 1995 óta szervez és vezet koncerteket, hangversenyeket és sorozatokat az ifjúság számára. Zenetörténeti sorozatokat, ismeretterjesztő előadásokat tartott, számos továbbképző kurzust vezetett zenetanárok számára.

Több alkalommal vett részt külföldi mesterkurzuson és tanulmányúton. Több zenei témájú könyvet publikált, több száz zenei tárgyú cikke, interjúja, zenekritikája jelent meg, számos rádió- és televízióműsort készített.

2002-ben Lajtha László-díjjal, 2012-ben Szabolcsi Bence-díjjal tüntették ki. 2013-ban a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést vehette át.


SPERLÁGH BEÁTA neurofarmakológus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja 1963. február 24-én született Budapesten.

1987-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen (SOTE) szerzett általános orvosdoktori diplomát. 1995-ben az orvostudomány kandidátusa, 2000-ben klinikai farmakológus szakorvos, 2004-ben a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktora lett.

2002-től a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) igazgatóhelyettese, a KOKI Molekuláris Farmakológiai Laboratóriumának vezetője. 2009-től a Semmelweis Egyetem (SE) címzetes egyetemi tanára.

Kutatási területe az idegrendszeri gyógyszerkutatás. Kiemelkedő eredményeket ért el a purinerg és kannabinerg jelátvitel tanulmányozásában, valamint a neuroprotekció új típusú útvonalainak leírásában. Számos eredménye új gyógyszerfejlesztési projektek kiindulópontjaként szolgált hazai és nemzetközi együttműködő partnerek, valamint gyógyszercégek, elsősorban a Richter Gedeon Rt. részvételével.

2000-2003 között Széchenyi Professzori ösztöndíjas volt. 2005-ben L'Oreal-UNESCO "A nőkért és a tudományért" Díjat, 2007-ben Charles Simonyi kutatási ösztöndíjat kapott. 2010-ben Gábor Dénes-díjjal, 2016-ban Akadémiai Díjjal tüntették ki. 2016-ban az Academia Europaea (AE) rendes tagjává, 2019-ben az MTA levelező tagjává választották.


SZUROMI SZABOLCS kánonjogász, egyetemi tanár 1972. október 31-én született Budapesten.

Teológiai tanulmányait 1991-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Hittudományi Karán folytatta, 1995-től jogtudományt hallgatott. 2000-ben kánonjogból, 2006-ban teológiából doktorált (Phd), 2002-ben habilitált. 2010-ben az MTA állam- és jogtudományok doktora lett. 2015-ben lett az Academia Europaea tagja.

1998-ban belépett a premontrei rend csornai prépostságába, ahol az Anzelm nevet kapta. 2000-ben pappá szentelték, az örökfogadalmat 2002-ben tette le.

2000-től tanított a PPKE Kánonjogi Posztgraduális Intézetében, 2003-ban egyetemi tanárrá nevezték ki, 2006-ban lett nyilvános rendes tanár és a PPKE KJPI praesese. 2009-től a PPKE Hittudományi Karán a Kánonjogi Tanszék vezetője, közben 2011-2019 között a PPKE rektora volt. 2006-ban megválasztották a Magyar Kánonjogi Társaság elnökének, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ szerzetesi referense.

Kutatási területe a kánonjogtörténet, a 11-13. századi kánonjogi gyűjtemények összehasonlító forráskritikai, kodikológiai és paleográfiai vizsgálata, állami egyházjog.

Számos tudományos társaság tagja, illetve vezetője, számos hazai és külföldi folyóirat szerkesztőségi tagja, több mint 500 tanulmánya jelent meg tudományos folyóiratokban.

2014-ben a Magyar Érdemrend középkeresztjével tüntették ki.
(MTI)
 

Véleménye van? Szóljon hozzá!Tetszett a cikk?

Ha igen, kérjük like-olja weboldalunkat!
Kövess minket a Facebookon!